HEBEIOUTAI ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD.

หลักการทำงานและผลการจัดองค์ประกอบของวาล์วพัลส์

หลักการควบคุมหลักของวาล์วพัลส์คือขั้นตอนการดำเนินวาล์วนำร่องผ่านทางแม่เหล็กไฟฟ้าหรือระบบนิวเมติก เป็นวาล์วไดอะแฟรมที่สามารถปิดได้ทันทีและเริ่มต้นชีพจรที่สร้างโดยแหล่งกำเนิดแรงดันสูง แต่เราใช้วาล์วชีพจรแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์วาล์วคือการรวมกันของวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า, วาล์วนำร่องและวาล์วชีพจร สามารถควบคุมวาล์วไดอะแฟรมเดิมได้โดยตรงด้วยสัญญาณ

วาล์วชีพจรแม่เหล็กไฟฟ้าในปัจจุบันยังเหมาะสำหรับการใช้งานของสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นทั่วไปในอากาศไม่เกิน 80% และไม่มีสิ่งที่กัดกร่อนในอากาศอุณหภูมิของสื่อที่อยู่เหนือแหล่งก๊าซโดยทั่วไป 0 องศา ถึง 50 องศาเซลเซียสโครงสร้างหลักของมันคือวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าตัววาล์วขนาดใหญ่ตัววาล์วขนาดเล็กไดอะแฟรมขนาดเล็กสปริงและไดอะแฟรมขนาดใหญ่ในรูปแบบโดยทั่วไปเราใช้วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้ตัววาล์วที่ผลิต เป็นวัสดุอลูมิเนียม เมื่อใช้งานไม่ควรใช้ในที่ที่มีการสั่นสะเทือนและการสั่นสะเทือน ควรเลือกไฟกระแสไฟและกระแสไฟที่เหมาะสมในระดับที่เหมาะสมตามความจุของแหล่งจ่ายไฟ

2.The working principle and result composition of pulse valve

หลักการหลักของวาล์วชีพจรแม่เหล็กไฟฟ้าหลักการหลักคือไดอะแฟรมของมันจะวาล์ววาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์วแบ่งออกเป็นห้องด้านหน้าและห้องหลังเมื่อเราเชื่อมต่ออากาศที่บีบอัดกระเดื่องช่องเค้นแล้วหลังจากเข้าห้องอากาศด้านหลัง ความดันในห้องอากาศด้านหลังในเวลานี้จะทำให้ไดอะแฟรมส่งชีพจรแม่เหล็กไฟฟ้าที่เอาต์พุตของวาล์วเงินอุดหนุนไปเป็นสถานะปิด เมื่อสัญญาณพัลส์หายไปวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าจะขยับกระดิ่ง จะมีการรีเซ็ตเพื่อให้หลุมที่มีเลือดออกในห้องอากาศด้านหลังจะปิดลงและความดันในห้องอากาศด้านหลังจะเพิ่มขึ้นเพื่อยึดไดอะแฟรมไว้กับเต้าเสียบวาล์วซึ่งก็คือเมื่อปิด
RELATES_NEWS
RELATED_PRODUCTS
  • TEL:+86 13932733791
  • FAX:0317-8288592
  • EMAIL: info@senotay.com
  • ADDRESS:เขตอุตสาหกรรม Botou, Cangzhou City, Hebei Province