HEBEIOUTAI ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ประการแรก บริษัท ของเราควรยอมรับและปฏิบัติตามความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะช่วยยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็วและมั่นคง วิธีที่ง่ายที่สุดคือการทำกำไรขยายยอดขายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลดค่าใช้จ่ายตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและตรวจสอบสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องของผู้มีส่วนได้เสีย

ประการที่สอง บริษัท ของเราได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับรวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับรวมถึงกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกฎหมายสิทธิผู้บริโภคและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายการยอมรับสัญญารับประกัน ผลักดันพนักงานของ บริษัท และชุมชนที่ บริษัท ตั้งอยู่เพื่อร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายและจัดตั้งสังคมที่กฎหมายกำหนด

ประการที่สามความรับผิดชอบต่อจริยธรรมคือความคาดหวังของสังคมสำหรับ บริษัท บริษัท ของเราควรมุ่งมั่นที่จะทำให้สังคมไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง เร่งการยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างอุตสาหกรรมอย่างเข้มแข็งพัฒนาวิสาหกิจสีเขียวเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการจ้างงานของผู้ประกอบการและปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางสังคม

ในที่สุดก็เป็นความรับผิดชอบขององค์กรการกุศล งานสำคัญในการสร้างสังคมที่กลมกลืนกันในขั้นตอนนี้คือการพัฒนาสังคมอย่างจริงจัง การพัฒนาด้านการศึกษาการดูแลสุขภาพและการรักษาความปลอดภัยทางสังคมมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับผลประโยชน์ของประชาชนโดยตรงและกำหนดว่าสังคมมีเสถียรภาพหรือไม่และจะพิจารณาว่ามีความสามัคคีหรือไม่ หลายสถานที่ในการพัฒนาสังคมมี underinvested หรือไม่สามารถที่จะลงทุน นี้ต้องระดมทุนทั้งหมดที่สามารถระดมได้ รัฐวิสาหกิจควรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อข้อได้เปรียบด้านทุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดี สนับสนุนการพัฒนาโครงการต่างๆเช่นการศึกษาของชุมชนการสนับสนุนด้านสุขภาพการดูแลมนุษยวิทยาวัฒนธรรมและศิลปะและการสร้างเมืองช่วยชุมชนในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสาธารณะและสมัครใจทำงานให้กับชุมชน
  • TEL:+86 13932733791
  • FAX:0317-8288592
  • EMAIL: info@senotay.com
  • ADDRESS:เขตอุตสาหกรรม Botou, Cangzhou City, Hebei Province