HEBEIOUTAI ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD.

ลูกค้า

ผู้นำ บริษัท และเพื่อนต่างประเทศตรวจสอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต
ผู้นำ บริษัท และเพื่อนต่างประเทศตรวจสอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต
การเจรจาธุรกิจกับเพื่อนนานาชาติ
การเจรจาธุรกิจกับเพื่อนนานาชาติ
ความร่วมมือ Win-Win กับเพื่อนนานาชาติ
ความร่วมมือ Win-Win กับเพื่อนนานาชาติ
  • TEL:+86 13932733791
  • FAX:0317-8288592
  • EMAIL: info@senotay.com
  • ADDRESS:เขตอุตสาหกรรม Botou, Cangzhou City, Hebei Province